BMETE15MF49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumoptika
A tárgy angol címe: 
Quantum Optics
A tárgy rövid címe: 
Kvantumoptika
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy bevezetést nyújt a kvantumoptikába. A fő témakörök a következők:1. Koherencia a klasszikus optikában2. Sugárzási átmenetek kvantumos anyagban, atomokban és félvezetőkben3. Fotodetektálás, fotonstatisztikák, szuper- és szub-Poisson-statisztikájú fény4. A Hanbury-Brown és Twiss-kísérlet, foton antibunching5. Koherens és összenyomott állapotok, Wigner-függvények6. Rezonáns atom-fény kölcsönhatás, sűrűségoperátor, Rabi-oszcilláció7. Atomok rezonátorban, Purcell-effektus, erős csatolás8. Hideg atomok, Bose-kondenzáció, optikai rácsok9. Kvantumkriptográfia és kvantuminformatika10. Összefonódás, kvantumteleportáció, Bell-egyenlőtlenségekThe course is an introduction to quantum optics. The topics covered are:1. Coherence in classical optics2. Radiative transitions in quantum matter, atoms and semiconductors3. Photodetection, photon statistics, super- and sub-Poissonian light4. Hanbury-Brown and Twiss interferometry, photon antibunching5. Coherent and squeezed states, Wigner functions6. Resonant light-atom interaction, density states, Rabi oscillation7. Atoms in cavities, Purcell effect, strong coupling8. Cold atoms, Bose condensation, optical lattices9. Quantum cryptography and quantum information10. Entanglement, quantum teleportation, Bell inequalities

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Quantum Optics: an Introduction, Mark Fox, OXFORD MASTER SERIES IN PHYSICS, Oxford University Press 2006, ISBN-13: 978–0
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Domokos Péter
Beosztás: 
kutatóprofesszor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner SZFI
Név: 
Dr. Asbóth János
Beosztás: 
kutatóprofesszor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner SZFI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: