BMETE47MC04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív pszichológia fő ágai 2
A tárgy angol címe: 
Cognitive Psychology 2
A tárgy rövid címe: 
KogPszich2
2
0
2
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KogPszich1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív pszichológia alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus áttekinti a figyelemmel, tanulással és emlékezeti előhívással kapcsolatos kísérleti pszichológiai szakirodalmat. Az emlékezeti kódolással, előhívással, rövid távú folyamatokkal kapcsolatos elméleti modellek bemutatása mellett részletes betekintést nyúj t a kísérleti
pszichológiai módszerek történetébe és jelenlegi alkalmazásukba. A kurzus részletesen foglalkozik az emlékezeti kutatásokhoz szorosan kapcsolódó neuropszichológiai szakirodalommal, elsősorban az amnéziával foglalkozó vizsgálatokkal.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadásokon és laborgyakorlatokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgára készülés
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Baddeley, A.D. (2001) Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris. Schacter, D.L. (1998) Emlékeink nyomában. Háttér Kiadó. B p
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: