BMETE47MC20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kutatószeminárium
A tárgy angol címe: 
Research Seminar
0
0
10
f
Kredit: 
10
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
DiplomamunkaElők
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.14
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kognitív Tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató választott témavezetővel együttműködve empirikus kutatómunkát végez, melynek eredményeit a diplomamunkában felhaszná lhatja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Folyamatos értékelés
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatos konzultáció a témavezetővel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A témához tartozó tudományos szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
140
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
300
Ellenőrző adat: 
300
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: