BMETE47MC23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia 2 – Szenzoros és motoros feldolgozás
A tárgy angol címe: 
Neurobiology 2 – Sensory and Motor Processes
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC22
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kovács Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető középiskolai biológia tudás, Neurobiológia 1. kurzus sikeres teljesítése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Multiszenzoros integráció 2. A szem - anatómia, szemmozgások, a retina 3. Kéreg alatti mechanizmusok, thalamikus magvak és colliculus superior 4. A V1 5. A látás V1 utáni agykérgi folyamatai 6. Dorzális és ventrális pályarendszer 7. Hallás I. 8. Hallás II. 9. A motoros rendszer I. -
izomrosttól a gerincvelőig 10. A motoros rendszer II.- agytörzs, agykéreg 11. A motoros rendszer III. - bazális ganglionok és cerebellum.

1. Multisensory integration 2. The human eye - anatomy, eye-movements, the retina 3. Subcortical mechanisms, thalamic nuclei and the superior colliculus 4. The V1 5. Visual cortical processes - after the V1 6. Dorsal and ventral visual pathways 7. Hearing I. 8. Hearing II. 9. The motor system I. - from the muscle fibre to the spinal chord 10. The motor system II.- brainstem, cortex 11. The motor system III. - the basal ganglia and the cerebellum

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga, elégséges szintje: 50% - a TVSZ szabályai értelmében.
Pótlási lehetőségek: 
Az elméleti vizsga a TVSZ ide vonatkozó szabályai alapján javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ganong: Review of medical physiology. McGraw-Hill, USA, 2001.
Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt, Woldorff: Principles of Cognitive Neuroscience. Sinauer, USA, 2008.
Kandel, Schwartz, Jessell: Principles of Neural Science. McGraw, Hill, USA, 2007.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: