BMETE47MN21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neuropszichológia
A tárgy angol címe: 
Neuropsychology
2
2
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív pszichológia és funkcionális anatómia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA szak Kognitív Pszichológia specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy részletes tematikája:
1. Óramegbeszélés. A modern neuropszichológia gyökerei
2. Nyelvi zavarok – Afáziák
3. Tárgy és arcfelismerési zavarok - Vizuális agnóziák
4. Téri megismerés zavarai
5. A figyelem neuropszichológiája – Neglect
6. Frontális sérülés és a viselkedés organizációjának zavara
7. Végrehajtó funkciók
8. ZH 1
9. Amnéziák
10. Az érzelmek neuropszichológiája
11. Szorongásos zavarok neuropszichológiája – OCD
12. Neuropszichológiai rehabilitáció
13. ZH 2

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 Zárthelyi dolgozat + esettanulmány bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (2008, Szerk). Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest, Medicina Kiadó
Racsmány, M. (2007, Szerk.). A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Kolb B, Whishaw IQ (2007). Fundamentals of human neuropsychology (6th ed). New York, NY: Worth Publishers.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: