BMETE47MN36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neuropszichológiai diagnosztika
A tárgy angol címe: 
Neuropsychological Assessment
A tárgy rövid címe: 
NeuropszichológiaiDiagnosztika
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MN21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neuropszichológia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Neuropszichológiai viszgálat, standardizált tesztek, az eredmények kvantitatív és kvalitítív értelmezése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA szak Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a neuropszichológiai diagnosztika legfontosabb céljait és a kapott eredmények értelmezési kereteit, esetleges korlátait. Kitér a nagy neuropszichológiai tesztbattériák és az egyedi eljárások alkalmazási területeire, tárgyalva a felmerülő nehézségeket. Részletesen ismerteti a kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, nyelv, gondolkodás, végrehajtó funkciók) legfontosabb standardizált vizsgálati eljárásait és konkrét esetelemzések kapcsán a hallgatók elsajátíthatják a neuropszichológiai profilelemzés alapvető készségeit.

The course introduces students to the most important goals of neuropsychological assessment and to the interpretation frameworks of the obtained results, and its’ possible limitations. It discusses the areas of application of large neuropsychological test batteries and individual procedures, discussing the difficulties as well. It presents in detail the most important standardized procedures for cognitive function assessment (e.g. perception, memory, language, thinking, and executive functions) and students can acquire the basic skills of neuropsychological profile analysis based on concrete neuropsychological cases.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zh; kognitív funkciók vizsgálata, jegyzőkönyvek elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M.D. Lezak, D.B. Howieson, D.W. Loring: Neuropsychological Assessment (4th Edition) New York: Oxford Univers 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna