BMETE809405

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kockázatfizika
A tárgy angol címe: 
Physics of Risk
A tárgy rövid címe: 
Kockázatfizika
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.01.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.08.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Válaszható tárgy -- Megismertetni a hallgatókat a kockázatok tudományos elemzésének és kezelésének elemeivel
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1, Bevezetés: Mi egy tevékenység eredménye? Miért nem tudjuk az eredményt egyértelműen rögzíteni? Miért kell a biztonsággal foglalkozni?
2, A bizonytalanság forrásai: A fizikai modellről. Sajátértékfeladat, peremérték-feladat. Használható modell: stabilitás, kevés paraméter. A modell feltevései, azok ellenőrzése. Példák: káosz, turbulencia, plazma instabilitásai. Ember és gép együttműködése(1): pszichikai jelenségek.
3, A valószínűség: Gyakoriság és a tudáshiány mértéke: valószínűség. A valószínűség meghatározása. Epidemiológiai módszerek. Ritka események (technológia, kozmikus katasztrófa). A valószínűség és a közvélemény. A közlekedés és a dohányzás megítélése. Mi az elfogadható
valószínűsége egy BKV jármű balesetének? Meteorológia, földrengések előrejelzése.
4, Tudomány és technika: Mit tud egy gép? Turing hipotézis, eldönthetetlen probléma. Hiba, hibázás gyakorisága. Szoftver és hibája. Hardver és hibája. Hibakeresés, tesztelés.
5, Biztonság elemzése(1):Hibadetektálás, diagnosztika. Eseményfa. Hibafa. Az egyes ágak valószínűsége és következménye. A kockázat fogalma.
6, Ember és gép: Ember és gép együttműködése (2). Emberek együttműködése. A hierarchia. Az emberi tényező (előreláthatóság, kiszámíthatóság, befolyásolhatóság). Konfliktusok, konfliktushelyzetek.
7, Biztonság elemzése(2): A balesetek elemzése. „Near miss” helyzetek. Az okok felderítése. Mi van ha nem teljesülnek a feltevések? A biztonság mérnöki aspektusai. Öregedés, kopás, karbantartás. Méretezés.
8, A kockázat kezelése: Kockázatelemzés. Adatok gyűjtése elemzése. Menedzselés. Kockázat, racionalitás, kommunikáció. Egy rendszer és
elemeinek kockázata. Bizonytalanság, érzékenység.
9, Az atomerőmű.Tervezési szempontok. Üzemeltetési szempontok. Ellenőrzés. A biztonság helyzete.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi zárthelyi: 1 db
Követelmények vizsgaidőszakban: 
aláírás: igazolatlan hiányzások száma <3, ZH1 >1
Pótlási lehetőségek: 
Pótlás és javítás: a zárthelyit követő 2. héten (legkésőbb).
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten egy adott időpont kerül kijelölésre
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
C. L. Atwood et al.: Handbook of parameter estimation for probabilistic risk assessment, Report NUREG/CR-6823
Terje Aven: Foundations of risk analysis: A knowledge and decision oriented perspective, Wiley, 2003
Yacov Y. Haines: Risk modeling, assessment and management, Wiley, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
5
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: