BMETE80AE15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris biztonság
A tárgy angol címe: 
Nuclear Safety
A tárgy rövid címe: 
NuklBiztonság
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AEromuTermHidr
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ReaktorfizMernok
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy.docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomerőművek termohidraulikája, reaktorfizika mérnököknek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A biztonság fogalma és mérhetősége.
Determinisztikus és valószínűségi alapú biztonsági elemzések. Biztonsági jelentések.
A VVER típusú reaktorok biztonságának nemzetközi megítélése, a biztonság színvonalának felmérésére indított hazai és nemzetközi projektek bemutatása. Összehasonlítás egyéb atomerőművekkel
Korszerű nukleáris biztonsági kutatások.
Az atomenergia-felhasználás szabályozásának törvényi rendszere; Az atomtörvény és a kapcsolódó rendelkezések bemutatása. Nukleáris
Biztonsági Szabályzatok.
A nukleáris biztonság nemzetközi rendszere, NAÜ, OECD NEA tevékenységének bemutatása.
A nukleáris hatóság tevékenységének és működésének ismertetése; a hatósági engedélyezés és ellenőrzés folyamata. Gyakorlati p éldák nagyobb volumenű engedélyezési-ellenőrzési feladatokról.
Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere: intézményi háttér, technikai rendszerek, hazai és nemzetközi gyakorlatok. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
egy zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga (jeles 85% felett, jó 70%felett, közepes 55% felett, elégséges 40% felett)
Pótlási lehetőségek: 
zárthelyi után két héten belül
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az Atomtörvény és a kapcsolódó rendelkezések
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
7
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egy.docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: