BMETE80AF41

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris elektronika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Electronics
A tárgy rövid címe: 
NukleárisElektronika
1
0
1
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.01.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy első sorban Fizikus, Villamosmérnök és Energetikai mérnök MSc-s hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Nukleáris méréstechnikában használt speciális elektronikai alkatrészek, kapcsolások bemutatása. (pulzus előerősítő, diszkriminátor, pA-mérő integrátor áramkör, szigetelő erősítő, instrumentális erősítő, stb.)

Nukleáris területen alkalmazott technológiai mérőrendszerek alapjai, felépítése, tervezése.

Geiger-Müller számlálócsövek felépítése, működése. GM-csövekkel felépített sugárzásmérő áramkörök készítése.

Neutron-detektoroknál alkalmazott mérőelektronikák felépítése.

Nagyfeszültségű tápegységek.

PIC mikrokontroller programozása adott nukleáris mérőberendezés kapcsán.

Projektfeladat kapcsán a hallgatók, a korábban ismertetett témákhoz kapcsolódóan választhatnak egy feladatot, melyet csapatmunkában dolgoznak ki a félév során. (technológiai mérőrendszer, neutron detektor szimulátor, GM-csöves műszer, stb. készítése)

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1. 1 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása. 2. Részvétel az összes laborgyakorlaton. 3. Elfogadott projektfeladat.
Pótlási lehetőségek: 
A zárthelyi dolgozat pótolható az erre kijelölt időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján pdf formában megtalálhatóak lesznek az elméleti és gyakorlati összefoglalók.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Farkas Viktor
Beosztás: 
elektronikai szakoktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME NTI Atomenergetika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs