BMETE80MD01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris méréstechnika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Measurement Techniques
1
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, szilárdtestfizika, atomfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektromágneses- és részecske-sugárzások, sugárzások és anyag alapvető ölcsönhatásai. Sugárzásmérő detektorok általános méréstechnikai tulajdonságaik. Detektorok: ionizációs kamra, proporcionális számláló, GM számláló, szcintillációs detektorok, félvezető- és szilárdtest detektorok.
Speciális detektorok: neutronok detektálása, dozimetriai detektorok, TLD, részecskedetektorok. Gamma-, alfa-, béta - és röntgensugárzás detektálása, nukleáris spektrométerek. Számlálási statisztika, hibaszámítás. Gamma- és röntgenspektrumok kiértékelése. Nukleáris spektrométerek elektronikája. Nukleáris gyorsítók.

Electromagnetic and particle radiations, basic interactions between radiations and matter. General measuring pro perties of radiation detectors. Detectors: ionization chambers, proportional counters, GM counters, scintillation detectors, semiconductor and solid state de tectors. Special detectors: detection of neutrons, detectors for dosimetry, TLD, particle detectors. Detection of gamma-, alpha-, beta and X-rays, nuclear spectrometers. Counting statistics and error prediction. Evaluation of gamma- and X-ray spectra. Electronics of nuclear spectrometers. Nuclear accelerators.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60%felett, elégséges 50% felett
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: