BMETE80MD05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris biztonság
A tárgy angol címe: 
Nuclear Safety
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés a nukleáris biztonságba - alapfogalmak, biztonsági funkciók, fizikai gátak, mélységi védelem. Üzemállapotok, tervezési alap. Atomerőművek biztonsága - biztonsági rendszerek, reaktortípusok összehasonlítása. Determinisztikus elemzések - módszerek, kezdeti
események. Valószínűségi elemzések - 1-es, 2-es, 3-as szintű PSA. A PSA alkalmazása a nukleáris tervezésben. Tervezési alapba tartozó balesetek
- LB LOCA esemény lefolyása PWR-ekben. Súlyos balesetek - tipikus jelenségek. Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) - események besorolása. Eddigi balesetek, üzemzavarok tanulságai. A Fukushima-i baleset. A nukleáris biztonság nemzetközi és nemzeti szabályozása. Szabványok.

Introduction into nuclear safety – basic terms, safety functions, physical barriers, defence in depth. Plant states, design basis of a nuclear plant. Safety of nuclear plants – safety systems, comparison of different reactor types. Deterministic analysis – methods, postulated initiating events. Probabilistic analysis – methods. Level 1, 2, and 3 PSA. Application of PSA in nuclear design. Design basis accidents – course of an LB LOCA accident in PWR reactors. Severe Accidents – typical phenomena during SA. International Nuclear Event Scale (INES) – classification of events. Exercise: group work for classification. Lessons learned from incidents, accidents. The Fukushima accident. National and international regulation of nuclear safety. Standards, limits.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60%felett, elégséges 50% felett
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
egyetemi tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: