BMETE80ME22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris létesítmények szabályzatai és engedélyezése
A tárgy angol címe: 
Regulations and Licensing of Nuclear Facilities
2
0
1
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lásd az ajánlott előtanulmányi rendnél!
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az atomenergia hatósági szabályozásának jogszabályi környezete. Nukleáris biztonsági szabályzatok bemutatása az engedélyes sz emszögéből. Meglévő és új létesítmények engedélyezése. Végleges Biztonsági Jelentés. Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatok rendszere. Sugárvédelm i, fizikai
védelem és BEIT szabályozása. Dokumentumok struktúrája. Műszaki átalakítások hatósági engedélyeztetési folyamata. Az oktatóre aktor szabályozási környezetének, és belső szabályzatainak részletes tárgyalása; gyakorlati alkalmazásuk az oktatóreaktor üzemvitelében.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése, zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: