BMETE80ME24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomenergetika szeminárium
A tárgy angol címe: 
Seminar in Nuclear Energy Engineering
0
2
0
f
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók a nukleáris technika és alkalmazásainak egy élvonalbeli területét dolgozzák fel, és a rájuk eső részt 45 perces előadásban ismertetik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése, félév végi előadás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: