BMETE80MFAY

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós technológia
A tárgy angol címe: 
Fusion Technology
A tárgy rövid címe: 
Fúziós technológia
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Veres Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.02.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A 2020-as évekre a fúziós energiatermelés megvalósíthatóságának útjában leginkább megválaszolatlan technológiai kérdések maradtak. Ezekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók előadások, és önálló irodalomfeldolgozás keretében. A tárgy keretében alapvetően (az idő 70%-ban) a mágneses összetartásra épülő fúziós koncepciók technológiai-mérnöki kérdéseit fogjuk megismerni. Megközelítőleg 15%-ot fordítunk az inerciális összetartás műszaki kérdéseire és szintén 15%-ban elemezzük a ma úgynevezett "alternatív" koncepciók megvalósíthatóságát. A felölelt témakörök az alábbiak:

 • követelmény előírások és azok validációja, a tervezés folyamata
 • az üzemanyag ciklus és a trícium szaporítás koncepciói
 • vákuumtechnológia
 • plazmafűtés
 • szerkezeti elemek hőterhelése, mechanikai terhelése, sugárterhelése
 • gyártási, megmunkálási kihívások
 • fúziós erőművek szabályozásának, szabályozhatóságának kérdései
 • az inerciális összetartás technológiai kihívásai
 • alternatív fúziós koncepciók nehézségei

By the 2020's, most obstacles in the way to the realisation of fusion energy production are related to unanswered questions of technological nature. Students will be introduced to these questions via frontal lectures and independent reading of the literature. Most of the time (approx 70%) students will be dealing with the engineering-technological issues of the magnetic confinement concept, while 15% of the time will be spent on the inertial confinement concepts and 15% as well on the nowadays called "alternative" concepts. The main fields studied include

 • requirements management and validation, the design process
 • fuel cycle and tritium breeding
 • vacuum technology
 • plasma heating
 • thermal, mechanical and radiation load of structural elements
 • manufacturing challenges
 • control and controllability of fusion reactors
 • technological challenges of inertial confinement
 • difficulties of the alternative concepts
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A hallgatói létszámtól függően a diákok 1-2 előadás keretében ismertetik az önálló irodalomfeldolgozás során elsajátított ismereteiket.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
FUNDAMENTALS OF MAGNETIC FUSION TECHNOLOGY, szerk: Guido van Oost és Sehila M. Gonzalez de Vicente
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
38
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Veres Gábor
Beosztás: 
egyetemi Tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté