BMETE80MX02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris technika laboratórium 2
A tárgy angol címe: 
Nuclear Techniques Laboratory 2
A tárgy rövid címe: 
NukleárisTechnikaLabor2
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MX01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Nuclear Techniques Laboratory 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Horváth András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mesteroktató
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.03.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.09.01.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Common subject of international nuclear MSc specializations
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében különböző laboratóriumi méréseket végeznek a hallgatók, egyenként két órában az alábbi tartalommal:

1.) kritikussági kísérlet
2.) üregeffektus és reaktivitásértékesség mérése
3.) reaktor üzemeltetési gyakorlat
4.) neutron- és gamma dózisteljesítmény mérése
5.) neutronaktivációs analízis
6.) fluxusmérés
7.) későneutron paraméterek vizsgálata

Within the framework of the subject, students perform various laboratory measurements with the following content:
1.) criticality experiment
2.) void effect measurement
3.) reactor operation excercise
4.) measurement of neutron and gamma dose rate
5.) neutron activation analysis
6.) thermal neutron flux measurement
7.) measurement of delayed neutron parameters

Követelmények szorgalmi időszakban: 
The condition for obtaining the grade is the participation in the measurement practice and the submission of the relevant report.
Pótlási lehetőségek: 
Absence can be made up during the extra week.
Konzultációs lehetőségek: 
According to personal arrangement with the lecturer.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
34
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Horváth András
Beosztás: 
mesteroktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs