BMETE80SR46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris biztonság, védettség és a biztosítéki rendszer
A tárgy angol címe: 
Nuclear Safety, Security and Safeguards
A tárgy rövid címe: 
NukleárisBiztonság
24
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Boros Ildikó
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mestertanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A nukleáris biztonság menedzsmentje és a kockázatalapú döntéshozatal; a biztonság-irányítás folyamatos szem előtt tartása az irányítási rendszerek esetén. Megfelelő működési feltételek, a balesetek megelőzése, a balesetek következményeinek enyhítése a munkavállalók, a lakosság és a környezet sugárzás veszélyeitől történő védelme érdekében. A sugárzás forrásai, azok elhelyezkedése és veszélyei; a nukleáris létesítményekben a sugárzási veszélyek megfelelő felügyeletéhez, a radioaktív hulladékkezeléshez és a radioaktív anyagok szállításához szükséges ismeretek. Vezetői szerepek és felelősségek a hatékony döntési és munkafolyamatok biztosítása érdekében, megfelelő szervezeti erőforrások és elszámoltathatóság biztosítása olyan módon, hogy a biztonsági kérdésekkel kiemelten foglalkozzon; a kockázatok kezelése normál üzemi körülmények között, valamint akár radiológiai kibocsátáshoz is vezető események és körülmények esetén. Az emberi tényező szerepe a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetésében.
A fizikai védelemmel kapcsolatos kérdések, tevékenységek (lopás, szabotázs, illetéktelen hozzáférés, illegális transzfer vagy nukleáris anyagokat, egyéb radioaktív anyagokat vagy egyéb rosszindulatú tevékenységeket megakadályozó és felfedező, illetve ezekre reagáló) nemzeti és nemzetközi keretei, normák, kötelezettségek és megközelítési módszerek. A safeguards rendszerhez kapcsolódó létesítmények és szervezetek, nemzeti és nemzetközi kérdések, keretek, normák, kötelezettségek; tiltakozások, demonstrációk kezelése, kibertámadások és terrorizmus veszélyei; a nukleáris létesítményekre gyakorolt hatásuk.
A nukleáris anyagok békés felhasználásának ellenőrzése az atomsorompó-szerződés keretében; a nemzetközi egyezmények gyakorlati végrehajtása és azok hatása a nukleáris létesítményekre. Nemzetközi szerződések, megállapodások és jegyzőkönyvek. A nukleáris anyagok nyilvántartási és ellenőrzési rendszere. A biztosítéki rendszerrel (safeguards), eszközökkel és az exportellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak, felépítésük és kapcsolódó kérdések; a biztosítéki rendszer (safeguards) és az atomsorompó egyezmény fontossága, valamint azok rendelkezései általában a nukleáris ipar számára, azon belül a nukleáris létesítmények számára; biztosítéki (safeguards) követelményi értékelés egy adott nukleáris technológia vonatkozásában; a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerepe és az Ügynökség által biztosított képzési és útmutatási anyagok.
 
Célkitűzések:
 
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek a jelen tantárgy szakmai területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
T: TUDÁS
1. Ismeri az atomenergetikai szakterületen használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 
2. Ismeri az atomerőművi szakterülethez szervesen kapcsolódó, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és jogi szakterületek alapjait, ezen ismeretek alkalmazási követelményeit.
3. Áttekintő ismeretekkel rendelkezik az atomerőműben alkalmazott berendezések fizikai folyamatai és működése területén.
4. Átfogóan ismeri az atomerőművi rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit. 
5. Ismeri az atomerőművekhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit.
6. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
1. Képes a nukleáris létesítmények legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment problémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
A: ATTITŰD
1. Képes a nukleáris létesítmények legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment problémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG:
1. Képes a nukleáris létesítmények legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment problémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
50
Vizsgafelkészülés: 
52
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mestertanár
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs