BMETE90AX17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A2c vegyész- és biomérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A2c for Chemical Engineers and Bioengineers
4
2
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1a
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.12.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika A1 tananyaga
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A VBK vegyészmérnök és biomérnök BSc szakok kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

<p>Többváltozós függvények differenciálszámítása: parciális derivált, differenciálhatóság, érintősik. Összetett függvény differenciálhányadosai. Szélsőértékek. Inverz függvény, implicit függvény. Kettős és hármas integrálok. (5 hét) Számsorok, hatványsorok, Taylor sorok. (2 hét) Laplace- és Fourier transzformált. (1 hét) Lineáris algebra. Vektorok, geometriai alkalmazások. Lineáris egyenletrendszerek. (3 hét) Differenciálegyenletek (szétválasztható, elsőrendű lineáris, állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenletek) . (3 hét)</p>

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
egy zárthelyi pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a gyakorlatvezetőkkel való megállapodás szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas Kalkulus megfelelő részletei
Szász Gábor Matematika I, II, III megfelelő részletei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Béla
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analizis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: