BMETE90AX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3c vegyész- és biomérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3c for Chemical Engineers and Bioengineers
2
2
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Matematika A3 vegyész- és biomérnököknek (BMETE90AX35)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné Dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.05.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós analízis, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VBK Vegyészmérnök és Biomérnök BSc képzések kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1.A valószínűség fogalma. Feltételes valószínűség. Események függetlensége. Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása. Diszkrét egyenletes eloszlás, klasszikus valószínűségi feladatok, kombinatorikus módszerek alkalmazása, binomiális, Poisson, geometriai eloszlás. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. Folytonos eloszlású valószínűségi változó: egyenletes, exponenciális, normális eloszlású. Az eloszlások paraméterei: várható érték, szórás, medián, módusz; ezek tulajdonságai. Kétdimenziós eloszlások. Feltételes eloszlások, valószínűségi változók függetlensége. Valószínűségi változók közötti sztochasztikus kapcsolat, kovariancia, korrelációs együttható. Regresszió. A nagy számok törvénye, Moivre-Laplace tétel, centrális határeloszlás tétel.
2.Statisztikai alapfogalmak. Az empirikus eloszlás és adatai. Becslés fogalma, pont-, intervallum becslés. Megbízhatósági intervallum. Hipotézis vizsgálat, statisztikai próba fogalma. Regressziós görbék és felületek.
3.Lineáris közönséges differenciálegyenletek.  Differenciálegyenletek felírása. Homogén és inhomogén lineáris differenciálegyenletek megoldása. Lineáris rendszerek, magasabb rendű egyenletek megoldása. Laplace transzformáció fogalma, alapvető tulajdonságai, alkalmazása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 db zárthelyi írása, órarendi időben az aláírás megszerzéséért
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga a TVSZ előírásai szerint
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szász Gábor: Matematika III.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné Dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: