BMETE90MX41

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika informatikusoknak B
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Informaticians B
A tárgy rövid címe: 
FelsőbbMatInfoB
4
0
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
Felsőbb matematika informatikusoknak C
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Többváltozós kalkulus, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnök informatkus MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Analízis 2
1. Parciális differenciálegyenletek elmélete, alkalmazásai és numerikus módszerei
2. Variációszámítás, irányításelmélet
3. Numerikus optimalizálás

Alkalmazott algebra
1. A lineáris algebra tanult fogalmainak áttekintése
2. Lineáris operátorok véges dimenziós euklídeszi terekben, normálformák
3. Nemnegatív elemű mátrixok
4. Szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD)
5. A lineáris algebra további alkalmazásairól

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A két tárgyblokkból közös vizsga. A vizsgajegy megállapítása felerészben a zárthelyik eredménye és felerészben a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
Egy sikertelen zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgák előtt, a hallgatókkal egyeztetve.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Járai Antal
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: