BMETE91AM03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algebra 1 gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Abstract Algebra 1
A tárgy rövid címe: 
Algebra1Gyak
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AK00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
LineárisAlgebra
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM15
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Számelmélet
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Erzsébet
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mátrixalgebra, vektorterek és lineáris transzformációk, számelméleti alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás az Algebra 1 előadás témaköréből. Tematikája megegyezik az előadás tematikájával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok megírása, házi feladatok beadása
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint zárthelyi dolgozatok előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
B. Szendrei M., Czédli G., Szendrei Á., Absztrakt algebrai feladatok
Kiss Emil- Hermann Péter, Bevezetés az absztrakt algebrába, www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/algebrabook
Fuchs László, Algebra, Tankönyvkiadó, 1974
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Erzsébet
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: