BMETE91AX30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Numerikus módszerek mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Numerical Methods for Engineers
1
1
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Vektorfüggvények
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Vektorfüggvények
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós egy- és többváltozós függvények deriválása, integrálása, függvénysorok, lineáris algebrai alapismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc mérnökhallgatóknak (brazil hallgatóknak tervezve)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A numerikus számítások alapfogalmai (hibatípusok). A metrikus terek alapfogalmai, Fixpont-tétel. Nemlineáris egyenletek iterációs módszerei és konvergenciájuk (szelő-, Newton-módszer, fokozatos közelítés). Szélsőértékproblémák (gradiens-módszer nemlineáris egyenletrendszerekre).
Lineáris egyenletrendszerek (iterációs eljárás, túl- és alulhatározott egyenletrendszerek). Ortogonális rendszerek (skalárszorzás függvények esetén, Csebisev- és Legendre-polinomok). Interpoláció és approximáció (polinomokkal, ortogonális rendszerekkel). Numerikus differenciálás és integrálás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon, házi feladatok beadása, zárthelyi dolgozatok megírása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-nek megfelelően, az oktatóval egyeztetve
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, dolgozatok előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Későbbi kihirdetés alapján.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szép Gabriella
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: