BMETE92AK26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A matematikai fizika egyenletei
A tárgy angol címe: 
Equations of Mathematical Physics
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.11.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Közönséges (részben parciális) differenciálegyenletek alapjai, komplex függvénytan alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A hipergeometrikus differenciálegyenlet megoldásai.
2. Integrálelőállítás, rekurzió.
3. Hipergeometrikus típusú ortogonális polinomok.
4. Kvalitatív és aszimptotikus tulajdonságok.
5. A sajátfüggvények szerinti Fourier-sorfejtések konvergenciája.
6. Szférikus harmonikus függvények.
7. Bessel függvények.
8. Hipergeometrikus differenciálegyenletekre vezető fizikai problémák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.F. Nikiforov, V.B. Uvarov, Special Functions of Mathematical Physics (Birkhauser, 1988)
G. Arfken, Mathematical Methods for Physicists (Academic Press, 1985)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: