BMETE92AM34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hilbert-tér modellek a természettudományokban
A tárgy angol címe: 
Hilbert Space Models in Science and Engineering
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatA1a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX04
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
An1inf
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE92AM05
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
An1mat
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE91AK00
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
LinAlg
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
G. Horváth Ákosné Dr.
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis elemei (calculus)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható VBK, VIK, TTK bármely hallgatója számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Előismeretek fumkcionálanalízisből. Alapvető Hilbert-tér modellek: ortogonális rendszerek. A projekció elv. Irányíthatóság és megfigyelhetőség lineáris rendszerekben. A konjugált gradiens módszer. Alakfelismerő módszerek elválasztó hipersíkkal. Reprodukáló magú Hilber t-tér (RKHS).
Pozitív definit magfüggvény. A Moore-Aronszajn-tétel. Ortogonális rendszerek és a projekció elv RKHS-ben. A Karhunen-Leóve-tétel. Spline approximáció RKHS modellel. Mintavételezéssel kapcsolatos algoritmusok. Lineáris eljárások alkalmazása nemlineáris problémákra: RKHS és jelfeldolgozás. RKHS és alakfelismerés. A végeselem módszer. Szoboljev-terek és általánosított derivált (disztribúciók).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
három kiadott feladatsor kielégítő (60%) megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Berliet and C.T. Agnan: Reproducing Kernel Hilbert Spaces in Probability and Statistics (Elsevier Publ.) 2013
László Máté. Hilbert Space Methods in Science and Engineering (Akadémiai Kiadó) 1989
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
92
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Máté László
Beosztás: 
ny. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: