BMETE92MM31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum-információelmélet kutatószeminárium
A tárgy angol címe: 
Quantum Information Theory Reading Group
A tárgy rövid címe: 
KvantumInfElmKutSzeminárium
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.24
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Erős lineáris algebrai alapok. Előnyt jelent a mátrixanalízis, funkcionálanalízis, a kvantummechanika, illetve a kvantum-információelmélet tárgyak legalább egyikének alapos ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
bármely szakon szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kutatószeminárium célja a kvantum-információelmélet legújabb eredményeinek nyomonkövetése és a vonatkozó szakirodalom közös feldolgozása, illetve ehhez kapcsolódóan lehetséges kutatási projektek kidolgozása. A szemináriumot elsősorban azoknak a doktori és mesterképzésben résztvevő matematikus és fizikus hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének a bevezető kurzusok szintjénél jobban elmélyedni a kvantummechanika matematikájában és információelméleti alkalmazásaiban, esetleg ilyen irányban TDK-dolgozatot, diplomamunkát vagy doktorit írni, de azoknak is, akik csak szeretnének egy izgalmas téma tanulása közben jártasságra szert tenni tudományos publikációk feldolgozásában, illetve fejleszteni prezentációs készségeiket.

English description: The aim of the reading group is to follow the most recent results in quantum information theory, via reading research papers and related literature together. We also aim at identifying and devising potential new research projects. The reading group can be recommended  to all mathematics and physics students at the MSc or PhD level who would like to understand the mathematical foundations and information theoretic applications of quantum mechanics beyond the level of standard university courses. It is particularly recommended to those students who are interested in doing a student project or write a thesis (BSc, MSc or PhD) in quantum information theory. Even for students with no further plans with the topic, the seminar should provide an opportunity to improve their presentation skills and ability to read research papers while studying an exciting topic.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
szemináriumi előadások legalább 70%-án való megjelenés, és (a résztvevők számától függően) két vagy három előadás tartása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Nielsen, I.A. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010
Mark M. Wilde: Quantum Information Theory, Cambridge University Press, 2013
https://arxiv.org/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
62
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós