BMETE92MM38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a modern kvantum-információelméletből
A tárgy angol címe: 
Topics in Modern Quantum Information Theory
A tárgy rövid címe: 
FejModKvantumInfo
4
0
0
v
Kredit: 
6
Kizáró tantárgyak: 
Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből BMETE92MM37
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.11.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.12.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra. Előnyt jelent a kvantummechanika vagy a klasszikus információelmélet alapfogalmainak ismerete, de nem elvárás.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantummechanika matematikai formalizmusa: Sűrűségoperátorok, pozitív operátorértékű mérések, teljesen pozitív leképezések. Összefonódottság, összefonódottsági tanúk.

Kvantum fidelitás, állapotok klónozása és megosztása. Kvantum entrópia, állapotok kevertsége. Kvantum információtömörítés, tipikus alterek.

Kvantum relatív entrópia. Kvantum f-divergenciák tanulmányozása a mátrixanalízis eszközeivel, operátor konvex függvények, relatív moduláris operátor. Kvantum hipotézisvizsgálat, hibaexponensek, Rényi relatív entrópiák. Entropikus határozatlansági relációk.

Klasszikus és kvantum információ továbbítása kvantum csatornákon, összefonódottság megosztása. Összefonódottsággal segített kommunikáció. Csatornák szimulációja.

Az információtömörítési probléma kiterjesztései. Negatív kvantum információ.

Állapotok becslése, kvantum Fisher-információ és alkalmazásai.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mark M. Wilde: From Classical to Quantum Shannon Theory; Cambridge University Press, 2013.
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
Masahito Hayashi: Quantum Information Theory, 2nd ed., Springer 2017
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
84
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós