BMETE939307

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
A tárgy angol címe: 
Partial differential equations in mathematical finance
A tárgy rövid címe: 
ParcDiffPüMat
2
2
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE939117
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
PénzügyiPiacok
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE951205
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SztochFolyamatok
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fritz József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.06.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.07.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Pénzügyi piacok matematikája és/vagy Sztochasztikus folyamatok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A pénzügyi matematika PDE módszereinek ismertetése matematikus, fizikus és PhD hallgatók részére
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Optimális kontroll, Hamilton-Jacobi-Bellman egyenletek. A Burgers egyenlet Hopf-Lax megoldása. Lökéshullámok, entropikus megoldások unicitása. Pontrjagin és Bellman elve. Sztochasztikus egyenletek. Dinamikus programozás. Merton portfolió elmélete. Optimális beruházási
stratégiák. Európai és amerikai opciók. A pénzügyi matematika analitikus és sztochasztikus elméletének kapcsolata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A BME TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Félév közben szükség szerint, és a vizsgák előtti napon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fritz J: Pénzügyi matematika. www.math.bme.hu/~jofri
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
68
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fritz József
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: