BMETE93BG01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika G1
A tárgy angol címe: 
Mathematics G1
A tárgy rövid címe: 
MatematikaG1
4
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Krisztina
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Gépész mérnöki valamint Ipari termék- és formatervező mérnöki szakok kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sík- és térvektorok algebrája. Komplex számok. Számsorozatok. Függvényhatárérték, nevezetes határértékek. Folytonosság. Differenciálszámítás: Derivált, differenciálási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Középértéktételek, L'Hospital szabály. Taylor-tétel. Függvényvizsgálat: lokális és globális szélsőértékek. Integrálszámítás: Riemann integrál tulajdonságai, Newton-Leibniz formula, primitív függvény meghatározása, parciális és helyettesítéses integrálás. Speciális integrálok kiszámítása. Improprius integrál. Az integrálszámítás alkalmazásai.

Algebra of vectors in plane and in space. Arithmetic of complex numbers. Infinite sequences. Limit of a function, some important limits. Continuity. Differentiation: rules, derivatives of elementary functions. Mean value theorems, l’Hospital’s rule, Taylor theorem. Curve sketching for a function, local and absolute extrema. Integration: properties of the Riemann integral, Newton-Leibniz theorem, antiderivatives, integration by parts, integration by substitution. Integration in special classes of functions. Improper integrals. Applications of the integral.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyik dolgozat teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas-féle kalkulus, Typotex Kiadó, 2006.
Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor