BMETE93MM08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a közgazdasági dinamikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Economic Dinamics
A tárgy rövid címe: 
BevKözdgazdDin
3
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mádi-Nagy Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Operációkutatás szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hagyományosan statikus közgazdaságtan az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb figyelmet fordít a dinamikus közgazdaságtani mod ellezésre. A
fizikához és a biológiához képest itt sokkal fontosabb a diszkrét idejű rendszerek elemzése. A dinamikus optimalizálá s nemcsak technika, hanem sokak számára az egyedül lehetséges közgazdasági megközelítés. A téma további megkülönböztető sajátossága, hogy a várakozásokon keresztül nemcsak a múlt, de a jövő(kép) is befolyásolja a jelent. A tantárgy a szükséges matematikai eszközök mellett nagy súlyt helye z a legfontosabb közgazdasági modellek ismertetésére: optimális növekedés, együttélő korosztályok.
A tárgy felépítése:
1. Lineáris differenciaegyenletek: készletjelzéses szabályozás.
2. Nem lineáris differenciaegyenletek: stabilitás, ciklus és káosz.
3. Differenciálegyenletek: növekedési modell, árigazodási modell
4. Dinamikus programozás: optimális halászat
5. Optimális folyamatok: optimális növekedés és felhalmozás
6. Együttélõ nemzedékek modelljei
7. Együttélõ korosztályok modelljei

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
elégtelen vizsga a vizsgaidőszak meghirdetett vizsga alkalmain kétszer ismételhető
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Simonovits, A., Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságtanban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,199 8
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
46
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simonovits András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: