BMETE94MM07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
A tárgy angol címe: 
Representation Theory of Compact Lie Groups
A tárgy rövid címe: 
KompaktLieCsop
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91MM02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reprezentációelm
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Etesi Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.03.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A reprezentációelmélet alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus és Fizikus MSc szakok szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lie-csoportok struktúrája, az exponenciális leképezés. Elemi reprezentációelmélet, a Peter-Weyl-tétel. Maximális tóruszok, Stiefel diagram, Klasszikus kompakt Lie-csoportok véges dimenziós reprezentációi, osztályozásuk.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. F. Adams: Lectures on Lie Groups, Univ. Chicago Press, 1969.
Th. Bröcker, T. tomDieck: Representations of Compact Lie Groups, GTM 98, Springer 1985.
W. Fulton, J. Harris: Representation Theory, GTM 129, Springer 1991.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Etesi Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: