BMETE959310

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nemparaméteres statisztika
A tárgy angol címe: 
Nonparametric Statistics
A tárgy rövid címe: 
NemparamStat
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Győrfi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy a matematikus képzésben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sűrűségfüggvény-becslés: Eloszlásbecslés, L1 hiba. Hisztogram. Magfüggvényes becslés.
Regressziófüggvény-becslés: Négyzetes hiba. Regressziófüggvény. Partícós, magfüggvényes, legközelebbi szomszéd becslés. Empirikus hibaminimalizálás.
Alakfelismerés: Hibavalószínűség. Bayes döntés. Partíciós, magfüggvényes, legközelebbi szomszéd módszer. Empirikus hibaminimalizálás. Portfólió-stratégiák: Log-optimalitás, empirikus portfólió-stratégiák. Tranzakciós költség.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadó fog irodalmat biztosítani.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Győrfi László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Számtud. és Infoelm. Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: