BMETE95AM11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biztosításmatematika
A tárgy angol címe: 
Mathematics of Insurance
A tárgy rövid címe: 
Biztosításmat
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.10.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítási alapfogalmak, diszkrét és folytonos valószínűségi változók tulajdonságai,
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

a) Biztosítási alaptípusok: Élet, vagyon, felelősség, baleset, egészség. b) Egyéni kockázat modellje
– Kárösszeg meghatározása, Normális közelítés
c) Nevezetes kárszám eloszlások (Poisson, negatív binomiális, stb.)
d) Nevezetes káreloszlások (Exponenciális, gamma, Pareto, lognormális, stb.)
e) Összetett kockázat modellje
– Panjer - rekurzió, Összetett Poisson eloszlások f) Díjkalkulációs elvek
– Klasszikus díjelvek: várhatóérték elve, maximális veszteség elve, kvantilis elv, szórás ill. szórásnégyzet elve,
– Átlagos érték elve
– Elméleti díjelvek: zéró hasznosság elve, svájci díjkalkulációs elv, veszteségfüggvény elv.
g) A díjkalkulációs elvek tulajdonságai ( Várható érték túllépése, no-ripoff feltétel, Rendezés megtartás, Homogenitás, additivitás, eltolás invariancia, Iterálhatóság, szubadditivitás)
h) életbiztosítás díjszámítása, tartalékolás
i) Credibility elmélet, Bühlmann modell, Bühlmann - Straub modell, Tapasztalati díjszámítás
j) Bónusz rendszerek, Kármentességi díjvisszatérítések, engedmények, Bónusz - málusz rendszer

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat, házi feladat beadás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
szorgalmi időszak utolsó hetében
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Arató Miklós, Általános biztosításmatematika. ELTE jegyzet, 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: