BMETE95AM37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az adattudományba 2
A tárgy angol címe: 
Introduction to data science 2
A tárgy rövid címe: 
BevezetésAzAdattudományba2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevAdtud1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA027
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Adatbáziskezelés
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztika, ineáris algebra, Python programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja az adattudomány alapjai tárgyban elsajátított ismeretek kiterjesztése, különösképpen az algoritmusok skálázhatósága és párhuzamosíthatósága, illetve az ott nem érintett adatbányászati módszerek megismerése, nagy méretű adahalmazok kezelése.

Előadás: Skálázhatóság. Grid-computing. Cloud. Online gépi tanulás. Inkrementális gépi tanulás. Nagyméretű adathalmazok kezelése, Elosztott adatbázisok, Hadoop, MapReduce. MapRaduce algoritmusai, bonyolultságelmélete. Hasonlóság, távolság. Alkalmazások: Reklámozás a Weben, ajánlórendszerek. A Python és R mellett egyéb széles körben használt szoftver megismerése, alkalmazása. Valós esettanulmányok meghívott előadókkal.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok, részvétel a tanórákon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
legfrissebb online jegyzetek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: