BMETE95AM43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Adattudományi programozási feladatok
A tárgy angol címe: 
Programming Exercises for Data Science
A tárgy rövid címe: 
AdattudProgFel
0
1
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
[Bevezetés az adattudományba 1]
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[BevezetésAzAdattudományba1]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tanszékvezető egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.06.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Python és R programozás, lineáris algebra, diszkrét matematika, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a Bevezetés az adattudományba 1 tárgyban kevésbé tárgyalt adattudományi fogalmak, algoritmusok a korábban megszerzett matematikai ismeretekre épülő, gyakorlati megközelítésű megismertetése.

Az adatmanipulálás, prediktív analízis, megjelenítés lépései valódi adatokkal, elsősorban Python-csomagok (pandas, scikit- learn, matplotlib, ggplot) és R használatával, ismerkedés más adattudományi szoftverek használatával.

Bayes-hálók,  Együttes módszerek osztályozásra (véletlen erdő, bagging, boosting), Klaszterezés (k-közép, hierarchikus, DBSCAN, EM algoritmus), Ajánlórendszerek, Dimenziócsökkentés (PCA) Asszociációs szabályok, Anomáliák (outlierek) detektálása. Nagyobb esettanulmányok, kitekintés.

Az adatmanipulálás, prediktív analízis, megjelenítés lépései valódi adatokkal, elsősorban Python-csomagok (pandas, scikit- learn, matplotlib, ggplot) és R használatával, ismerkedés más adattudományi szoftverek használatával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozat, házi feladatok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
tanszékvezető egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Molontay Roland
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly