BMETE95AX01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika Plus 1
A tárgy angol címe: 
Mathematics Plus 1
A tárgy rövid címe: 
MatematikaPlus1
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEEOFTAT06
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MűszInformatika
3.Követelménytárgy kódja: 
BMEEOTMAT03
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Statika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabados Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós függvények analízise.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építömérnöki Kar BSc fakultatív Elit képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Függvénysorok egyenletes konvergenciája, Taylor-.és Fourier-sorok konvergenciája és alkalmazásai. Skalárszorzatos vektorterek, lineáris transzformációk, determináns, inverz, spektrálfelbontás néhány elméleti kérdése és alkalmazásai. Lineáris egyenletrendszerek megoldása és
mátrix inverzió számítógéppel. Többváltozós függvények differenciálásával, szélsőértékeivel és integrálásával kapcsolatos néhány elméleti kérdés, számítógépes ábrázolás és probléma megoldás. Maple alkalmazása feladatok megoldására.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi és 1 számítógépes feladat
Pótlási lehetőségek: 
pótzárthelyi a 13. héten, házi feladat pótlása és gyak. iv. a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
tanszéki fogadóórán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004.(magyar kiadás elõkészületben)
2. Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Müszaki Könyvkiadó, 1978.
3. Anton Busby: Contemporary Linear Algebra, Wiley, 2003
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabados Tamás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Csákány Anikó
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: