BMETE95MM37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
A tárgy angol címe: 
Applied Statistics and Likelihood Methods (ASLM)
A tárgy rövid címe: 
AlkalmazottStatisztika
2
1
1
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.03.13
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.03.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
basic differential and integral calculus, basic linear algebra, basic probability and mathematical statistics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus képzések szabadon válaszható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Over the course of the 14-week semester, this course covers seven
main topics (roughly two-weeks per topic), including:
  • Linear (simple and multiple) regression
  • Overview of experimental design
  • Generalized linear models and applications
  • Nonlinear modelling and applications
  • Bioassay and synergy
  • Mixed modelling and longitudinal data analysis
  • Survival analysis methods and applications
Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat, házi feladatok
Pótlási lehetőségek: 
a TVSz rendelkezései szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előre egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Agresti, A., 2019, An Introduction to Categorical Data Analysis, 3 rd Ed., Wiley: Hoboken, NJ.
Agresti, A., 2013, Categorical Data Analysis, 3 rd Ed., Wiley, Hoboken, NJ.
Bates, D.M. and Watts, D.G., 2007, Nonlinear Regression Analysis and Its Applications, Wiley: Hoboken, N.J.
Collett, D., 2015, Modelling Survival Data in Medical Research, 3 rd Ed., CRC Press, Boca Raton, FL.
Fitzmaurice, G.M., Laird, N.M., and Ware, J.H., 2011, Applied Longitudinal Analysis, 2 nd Ed., Wiley: Hoboken, N.J.
Fox, J., Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models, 3 rd Ed., Sage: Los Angeles, CA.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
45
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
45
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
206
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Timothy O'Brien
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Loyola University Chicago / BME Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly