Hőmérsékletfüggő transzportkernel mintavételezése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Temperature dependent transport kernel sampling
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Email cím: 
legrady@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
NTI
Beosztás: 
egy.docens
Hallgató: 
Név: 
Pukler Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
Elvárások: 

Monte-Carlo módszerek alapos ismerete

Leírás: 

A BME Nukleáris Technikai Intézetében fejlesztés alatt álló GUARDYAN direkt időfüggésű, grafikus számítási egység (GPU) alapú Monte-Carlo kód  gyors lefolyású reaktortrenziensek szimulációjára alkalmas. A tranziensek termohidraulikai visszacsatolásának számításához szükséges a hatáskeresztmetszetek hőmérsékletfüggésének figyelembe vétele. A legegyszerűbb és egyben legmegmóriaigényesebb megközelítésben hőmérsékletfüggően tabulált adatosorok közti interpolációval kaphatóak meg adott hőmérsékleten a hatáskeresztmetszetek, ezt az eljárást a GUARDYAN kód tartalmazza. A szakirodalomban található olyan eljárás is, mely a 0K hőmérséklethez tartozó hatáskeresztmetszetek alapján a transzportfolyamat szimulációja közbeni, röptében történő Doppler-kiszélesedési modell segítségével veszi figyelembe a hőmérsékletfüggést a Woodcock-szabadúthossz sorsolás egyfajta torzításán keresztül. A két módszer összevetése nehézskes, mert a hatáskeresztmetszeteket a Woodcock-alapú eljárás explicite nem számolja ki. 

A hallgató feladatai a következők:

1) A Woodcock-alapú hőmérsékletfüggési rendszer megismerése, megértése és implementációja a GUARDYAN kódba

2) a modell által szolgáltatott effektív és dinamikus sokszorozási tényező összehasonlítása a hőmérsékletben tabulált hatáskeresztmetszetek eredményeivel 

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva