BMETE80SA04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris üzemanyagciklus
A tárgy angol címe: 
Nuclear Fuel Cycle
A tárgy rövid címe: 
NukleárisÜzemanyagciklus
6
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.09.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Bevezetés, történeti visszatekintés. A nukleáris üzemanyagciklus felépítése. Uránforrások és készletek. Az uránércek bányászata és feldolgozása. Izotópdúsítási technológiák. Fűtőelem-gyártás. Az atomerőművek üzemanyag-hasznosítási jellemzői. Termikus reaktorral szerelt atomerőművek. Gyorsreaktorral szerelt atomerőművek. Üzemanyag-viselkedés a kiégés során, fűtőelem-meghibásodások és kimutatásuk. A kiégett üzemanyag jellemzői, kezelése és elhelyezése. Reprocesszálási technológiák. Transzmutációs technológiák. Kiégett üzemanyag kezelésének biztonsági kérdései. Lehetséges nukleáris üzemanyagciklusok: nyitott üzem-anyagciklus, nyitott üzemanyagciklus MOX visszaforgatással, zárt üzemanyagciklus, kétrétegű zárt üzemanyagciklus. Atomerőmű-rendszerek üzemanyag-gazdálkodási jellemzői.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órák 70%-án, zárthelyi dolgozat.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
6
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
21
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
27
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs