BMETE80SA10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris biztonság
A tárgy angol címe: 
Nuclear Safety
A tárgy rövid címe: 
NukleárisBiztonság
8
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek speciális kockázatai. Biztonsági funkciók. A mélységi védelem elve, mérnöki gátak. Atomerőművi üzemállapotok. Tervezési követelmények.

Tervezési üzemzavarok. Hűtőközeg-vesztéses üzemzavarok, nagy LOCA lezajlása nyomottvizes atomerőművekben.

Súlyos baleseti folyamatok. Üzemanyag viselkedése súlyos baleseti folyamatok során. In-vessel fázis (üzemanyag sérülés és olvadás, zóna relokáció, hidrogén keletkezés, gőzrobbanás, stb.). Tartálysérülés. Ex-vessel fázis és annak kezelése. Hidrogénrobbanás, illetve annak megelőzése. Zónaolvadék-beton reakciók. Zónaolvadék-csapdák.

Biztonsági elemzések. Determinisztikus biztonsági elemzések. Posztulált kezdeti események. Szűrési és elfogadási kritériumok. Valószínűségi alapú biztonsági elemzések.

Fontosabb üzemzavarok, balesetek lezajlása, környezeti és egészségügyi következményei és tanulságai. Three Mile Island (1979), Csernobil (1986), Fukushima (2011). A paksi atomerőmű 2003-as üzemzavara. Biztonsági kultúra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órák 70 %-án történő részvétel és zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótzárthelyin megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
8
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
27
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
19
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs