BMETE80SA12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris környezetvédelem alapjai
A tárgy angol címe: 
Fundamentals of Nuclear Environmental Protection
A tárgy rövid címe: 
NukleárisKörnyezetvédelem
10
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gresits Iván
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általános környezetvédelmi ismeretek

• Globális és lokális környezeti problémák, globális felmelegedés, savas eső, az ózonréteg elvékonyodása, mint a levegő legfontosabb változásainak összefoglalása, a víz szennyeződése, hulladéktermelés és ártalmatlanítás problémái, talaj romlása.

• Globális felmelegedés (az emberi tevékenység hatása, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása és a globális felmelegedés).

• Savas eső, a kéndioxid és a nitrogénoxidok, valamint a klór kibocsátása, és annak következményei.

• Ózonréteg elvékonyodása, és az azt okozó anyagok kibocsátása, az ellenintézkedések összefoglalása.

• Az energiatermelés és a globális környezeti problémák összefüggése, fosszilis-biomassza-nem fosszilis energiaforrások, globális felmelegedés.

• Az ipari- társadalmi válasz a környezetszennyezésre, környezetmenedzsment és életciklus elemzés.

 

Radioaktív izotópok a környezetben, a kémiai formák szerepe

• A környezetben előforduló radionuklidok (természetes és mesterséges), keletkezésük módjai, a természetes és mesterséges dózisok aránya.

• Radionuklidok előfordulása és körforgása a különböző szférákban (atmo-, hidro-. lito- és bioszféra).

• A radioaktív izotópok kémiai formáit meghatározó tényezők, azok szerepe a radionuklidok kölcsönhatásai során, különös tekintettel a radioaktív hulladékok földalatti elhelyezésére.

• Radionuklidok szorpciója, deszorpciója és kimosódása a földtani képződményekben és a nukleáris hulladékok tárolásakor használt mérnöki gátakon.

• Radionuklidok migrációja.

 

A nukleáris környezetvédelmi alapismeretek

• Nukleáris környezetünk tér- és időbeli léptékei, főbb kozmológiai és részecskefizikai elemei. Nukleáris környezetünk földi dimenziói, kutatásának meghatározó irányai és eredményei. Nukleáris ipari környezetünk, főbb globális és lokális környezetvédelmi kihívásai, környezetinformatikai leképezésének módszertani alapelemei.

• A nukleáris célokat szolgáló épített környezet főbb elemei. A nukleáris termék-életciklus épített objektumai; tervezésük, létesítésük, működtetésük és felhagyásuk környezetvédelmi alapjai. A nukleáris létesítményekhez kapcsolódó környezeti szennyezés jellemzői.

• A nukleáris ipar termék-életciklus fázisai, jellemzői és környezetvédelmi kihívásai.  A radioaktív hulladékok keletkezésének, kezelésének és elhelyezésének társadalmi, környezeti és etikai vonatkozásai. A radioaktív hulladékok forrásai és kategorizálása. Természeti eredetű-, kutatási-, orvosi-, ipari-, hadászati radioaktív hulladékok. Természeti analógiák. A nemzetközi és hazai jogi és szabályozási környezet, biztonsági alapelvek, finanszírozási és szervezeti keretek.

 

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai

• A nukleáris létesítmények üzemeléséhez és leszereléséhez kapcsolódó hulladékformák és szennyezett területek jellemzői és vizsgálatának gyakorlata. A radioaktív hulladékkezelés környezetvédelmi alapelvei. Biztonság, fenntartható fejlődés, környezeti hatások. gazdasági megfontolások. Társadalmi érintettség, elfogadás, bizalom és garanciák.

• Kis és közepes aktivitású hulladékok kezelése és elhelyezése. Hulladékforrások, hulladékfeldolgozás. Az izotópok élettartama és az elhelyezés stratégiája. A hulladéktárulókkal szemben támasztott biztonsági követelmények és előírások. A radioaktív hulladéktároló kutatás stratégiája és alkalmazott módszerei. A biztonsági elemzés vezérelte kutatás alapelvei és gyakorlata. A hulladéktárolók létesítési szabályozása, folyamata, hazai és nemzetközi gyakorlata.

• A kiégett nukleáris fűtőanyagok és nagy aktivitású hulladékok és/vagy hosszú élettartamú kezelése és elhelyezése. Kiégett fűtőanyagkészlet, kezelési stratégiák, feldolgozás és átmeneti tárolás. A végleges elhelyezés folyamata. A geológiai tárolók kialakításának hazai és nemzetközi stratégiái. Telephely kiválasztás és telephely-jellemzés. A föld alatti kutatólaboratórium (URL) kialakításának célja, feltételei és gyakorlata. A visszanyerhető elhelyezés elve és érvényesítése.

• Esettanulmány a radioaktív hulladéktároló kutatás hazai és nemzetközi gyakorlatából.

 

Nukleáris rekultiváció

• Az uránbányászat során keletkező szilárd hulladékok kezelése, a radiológiai hatások csökkentése, környezeti izoláció. Bányászati és ipari létesítmények sugármentesítése, rekultiválása. Folyékony hulladékok, talajvíz szennyezések kezelése, víztisztítási eljárások.

• Esettanulmány bemutatása: a befejezett mecseki rekultiváció, a kapcsolódó vízkezelési és utógondozási tevékenység. Bányaüzemek, vegyi dúsítómű, meddőhányók, perkolációs terek, zagytározók rekultivációja, bányavíz-kezelő és kémiai vízkezelő üzem, radiológiai követelmények, környezetvédelmi monitoring.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
10
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
11
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
31
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gresits Iván
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
VBK Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs