ATHLET termohidraulikai rendszerkód validációs számítása egy PMK-2 kísérlet felhasználásával

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Validation of the ATHLET system code with a PMK-2 experiment
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2021/22/1.
Témavezető: 
Név: 
Guba Attila
Email cím: 
guba.attila@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
ELKH Energiatudományi Kutatóközpont
Beosztás: 
Laboratórium vezető
Konzulens: 
Név: 
Varjú Tamás
Email cím: 
varjutamas@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Margóczi Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

Önálló munkavégzés, angol nyelvtudás.

Leírás: 

<p>A PMK-2 (Paks Modell Kísérlet) létesítmény Budapesten az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont telephelyén, a KFKI Campuson található. A PMK-NVH integrális berendezés utódja, amelyet még a Paksi atomerőmű blokkjainak építésével párhuzamosan hoztak létre. A PMK teljes nyomású primer, részben szekunder és tercier köri egyhurkos termohidraulikai 1: 2070 térfogati és teljesítmény méretarányú modellje a paksi VVER-440/V213 típusú nukleáris erőműnek. A PMK-t azért hozták létre, hogy segítse az erőműben lejátszódó áramlástani és termodinamikai folyamatok megértését mind tranziens, mind pedig állandósult működési állapotokban, valamint adatokat szolgáltasson a különböző kísérletekről a kapcsolódó termohidraulikai programkódok validációjához, mint az ATHLET, a CATHARE és a RELAP5 a VVER erőművi alkalmazásoknál. Az atomerőművek biztonsági értékelésének termohidraulikai hátterét meghatározóan termohidraulikai rendszerkódokkal biztosítják. A számítási eredmények megbízhatósága érdekében a kódokat rendszer-kísérletekkel ellenőrizni kell. Azt a folyamatot, amikor egy kód által végzett szimulációs előrejelzést összehasonlítanak egy kísérleti mérés eredményével, validálásnak nevezzük. A kódmodell akkor tekinthető validáltnak, ha elegendő tesztet hajtottak végre a prediktív pontosság elfogadható szintjének biztosítása érdekében azon körülmények között, amelyekre a kód alkalmazható. A validáció nagy szerepet kap a német ATHLET best-estimate reaktor termohidraulikai rendszerkód esetében is. Az ATHLET kód lehetővé teszi a könnyűvizes atomerőművek hűtőrendszere termohidraulikus viselkedésének átfogó és realisztikus elemzését, valamint az összes valóságos folyamat és üzemállapot szimulálását a tervezési alap során és azon túlmenően mechanisztikus modellek segítségével. A hallgató feladata az eddig munkája során beállított kezdetleges tranziens szimuláció továbbfejlesztése. A nyers input fejlesztésével a PMK-2 PH4-SLB (térfogatkompenzátor bekötővezeték nagy LOCA törése) mérés modellezése, tranziens számítás elvégzése, az eredmények értékelése az ATHLET kód, és különböző segédprogramjai segítésével. A számításhoz különböző input paraméterek változtatásával érzékenységi vizsgálatokat szükséges végezni, a cél a mérést legjobban közelítő számítás kidolgozása. Végül a szimulációs eredmények összevetése a mérési eredményekkel. A validációs feladat alkalmat ad a folyamatban lezajló fizikai jelenségek alaposabb megismerésére. Ilyenek például a kétfázisú kritikus áramlás, a hidroakkumulátorok viselkedése, a zóna leszáradása, az újranedvesítés folyamata, a vízzárak viselkedése, a kondenzáció és az evaporáció szerepe.</p>

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva