SCW-SMR koncepció reaktorfizikai és termohidraulikai vizsgálata Serpent 2 és Apros kódok segítségével

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Reactor physics and thermal hydraulics analysis of the SCW-SMR conceptual desing with the Serpent 2 and Apros codes
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2022/23/1.
Témavezető: 
Név: 
Varju Tamás
Email cím: 
varjutamas@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
Dr. Babcsány Boglárka
Email cím: 
boglarka.babcsany@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Hallgató: 
Név: 
Mészáros Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

Önálló munkavégzés
Angol nyelvtudás
Programozási ismeretek
Reaktorfizikai ismeretek
Termohidraulikai ismeretek

Leírás: 

A BME Nukleáris Technikai Intézete által konzorciumi tagként 2020. szeptember 1-jével elnyert egyik EU/Euratom/H2020 pályázat (ECC-SMART projekt) célkitűzése közös európai-kanadai-kínai szuperkritikus vízhűtésű kis moduláris reaktorkoncepció (SCW-SMR) fejlesztése [1]. A BME NTI az ECC-SMART projekt harmadik, termohidraulikai kutatásokkal foglalkozó munkacsomagjának aktív résztvevője, negyedik munkacsomagjának vezetőjeként pedig a reaktorkoncepcióval kapcsolatos reaktorfizikai kutatásokat koordinálja.

A hallgató fő feladata az ECC-SMART projekt keretein belül tervezés alatt álló SCW-SMR reaktorkoncepció csatolt termohidraulikai és reaktorfizikai vizsgálata. Ehhez a hallgatónak meg kell ismerkednie a szuperkritikus vízhűtésű reaktorok jellemzőivel és az ECC-SMART projekt keretein belül tervezés alatt álló SCW-SMR reaktorkoncepcióval. A termohidraulikai számításokhoz meg kell ismerkednie az Apros rendszerkód működésével, és az előzetesen létrehozott Apros SCW-SMR reaktormodellel. A hallgatónak szükség esetén a modellben a reaktor kialakításával és moderátor/hűtőközeg áramlási útvonalával kapcsolatos koncepcióbeli módosításokat implementálnia kell. Az egyensúlyi reaktorállapot meghatározásához szükséges reaktorfizikai számításokhoz a hallgatónak létre kell hoznia az SCW-SMR zónakoncepció részletes Serpent 2 modelljét is, mellyel a reaktorbeli, az Apros modellben alkalmazott nodalizációnak megfelelő teljesítményeloszlást képes meghatározni. A Serpent 2 modellt úgy kell felépíteni, hogy a moderátor, hűtőközeg és üzemanyag hőmérséklet- és sűrűségeloszlását kellő pontossággal figyelembe lehessen venni.

A hallgató a termohidraulikai modellel történő részletes megismerkedést és a Serpent 2 zónamodell megépítését követően a kódok között részlegesen vagy teljesen automatizált iterációs eljárást dolgoz ki, melyet aztán az adott koncepciótervhez tartozó egyensúlyi állapot meghatározására alkalmaz. A hallgató értékeli, hogy a csatolt számítások során a reaktorfizikai modellben milyen részletességgel érdemes a termohidraulikai paramétereket figyelembe venni, a felbontás megválasztásának milyen hatása van az egyensúlyi állapot alakulására. Az eltérő nodalizációjú termohidraulikai és reaktorfizikai modellek között a hallgató alkalmas interpolációs eljárás(oka)t dolgoz ki. A hallgató feladata továbbá csatolt termohidraulikai és reaktorfizikai számítások segítségével alternatív reaktorkonstrukciók egyensúlyi állapotainak vizsgálata, melyek keretein belül vizsgálhatók például, de nem szükségszerűen alternatív üzemanyagok, kazettakialakítások, zónaelrendezések, illetve moderátor- vagy hűtőközeg áramlási útvonalak.

[1] ECC-SMART projekt weboldala a https://ecc-smart.eu/ oldalon. Internet, 2022.09.13.
 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva