Spin-spirál állapotok atomi vastagságú vékonyrétegekben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Spin-spiral states in ultrathin films
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2023/24/2.
Témavezető: 
Név: 
Szunyogh László
Email cím: 
szunyogh.laszlo@ttk.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár
Elvárások: 

megbízható tudás kvantummechanikából és szilárdtest fizikából, motiváció számítógépes munkára  

Leírás: 

Számos tömbi mágnesben és mágneses vékonyrétegben fordulnak elő helikális vagy spin-spirál állapotok. Mágneses térben ezek topologikusan védett örvényszerkezetekké (mágneses skyrmionok) alakulhatnak, vagy szupravezető felületekre helyezett láncokban Majorana élállapotok képződhetnek, melyek a kvantuminformáció technológia ígéretes hardware elemei lehetnek. A spin-spirál állapotok elektronszerkezeti számítása nemrelativisztikus közelítésben az eltolás-forgatási szimmetriára általánosított Bloch-tétellel lehetséges. A szakdolgozatot választó hallgató megismerkedik a spin-spirál állapotok számításának kvantummechanikai alapjaival, kiemelt tekintettel a többszörös szóráselmélet Green-függvényes formalizmusára. Megtanulja a kutatócsoportban kifejlesztett spin-spirál kód használatát és számításokat végez néhány vékonyréteg, pl. a Ta(110) felületre helyezett Fe monoréteg alapállapotára, melyre a kísérletek és a spin-model számítások is közel hasonló spin-spirál állapotot mutattak ki. A kutatás MSc diplomamunka keretében folytatható a spin-spirál kód kiterjesztésével egy-dimenziós láncra, valamint a szupravezető állapotot leíró Bogoliubov - de Gennes egyenletek megoldására, mely alkalmas lehet a topologikus szupravezetés első elvű leírására.  

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva