BMETE11AF45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium 2
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory 2
A tárgy rövid címe: 
FizLab2
0
0
3
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF28
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FizLab1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vankó Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika tananyag, Kísérleti fizika 1, 2 és 3 tananyaga, Bevezető laboratórium és Fizika laboratórium 1 tananyaga.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapvető mérőműszerek, mérési eljárások és módszerek gyakorlása. A mérések kiértékelésének, a hibaszámításnak és a jegyzőkönyv készítésének gyakorlása.

Összetettebb elektromos, mechanikai, hőtani és optikai mennyiségek mérése.

Kézi és számítógépes adatgyűjtés. Alapvető műszerek (tápegységek, hanggenerátorok, multiméterek, oszcilloszkóp, stb.) használata.

A kísérleti fizika tárgyakban előforduló jelenségekhez kapcsolódó mérések.

Önálló mérési feladat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az összes laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése (órai felmérés, mérési napló és mérési jegyzőkönyv).
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 3 hiányzó gyakorlat a félév során, egyeztetett időpontban pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján a laborvezetővel.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fizika laboratórium 2.: http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_2.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
80
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vankó Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András