BMETE11AF51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló projektmunka
A tárgy angol címe: 
Research Project
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.07.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával kutatómunkát végez, melynek célja, hogy megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy legalább 20 oldalas dolgozatban kell összefoglalni, mely a szakdolgozattal nem fedhet át, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A dolgozat és az azt ismertető előadás TDK dolgozat benyújtásával és annak a TDK konferencián történő bemutatásával kiváltható.

During the semester, the student conducts research work under the guidance of a supervisor. The aim of the project is to get acquainted with the methodology of scientific research and to acquire professional knowledge beyond the curriculum. In order to complete the subject, the results of the independent work must be summarized in an essay of at least 20 pages, which cannot overlap with the diploma work. The results must be also presented in a lecture at the end of the semester. The dissertation and the presentation can be replaced by submitting a TDK dissertation at the TDK conference.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
témavezetővel folyamatosan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
62
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András