BMETE12AX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
A tárgy angol címe: 
Experimental Methods in Materials Science
A tárgy rövid címe: 
AnyagtudVizsgMódsz
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVESEA207
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Szervetlen kémia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.december 20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.01.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, Fizikai kémia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VEK Vegyész szak Műanyag, textiltechn. és anyagtud. szakirányának kötelezően válaszható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Szilárdtestek kötésviszonyai és szerkezete (kristálygeometria, üvegszerű anyagok)
Szilárdtestek elektronrendszerének tulajdonságai, a sávok kialakulása az atomi nívókból fémeknél és szigetelőknél. Az állapotsűrűség és az optikai állapotsűrűség.
Szilárdtestek rezgései
Kristályos és üvegszerű anyagok közti különbségek. Kristályhibák, felületek és hatásaik.
Szilárdtestek felületvizsgálati módszerei: XPS, UPS, AES, SIMS. Szilárdtestek optikai abszorpciós spektroszkópiája. A rács gerjesztésén alapuló anyagvizsgálati módszerek: termoanalitika, IR spektroszkópia, Raman spektroszkópia. Szerkezetvizsgálati módszerek: XRD, SEM+EDX, SPM ((EC)-STM, (EC)-AFM, nanoidentator).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
ismételt vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
kérdések az órán és bármikor a tanszéken
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Deák P, Giber J, Kocsányi L., Műszaki Fizika III (Műegyetemi Kiadó 1991; 050001)
O. Brümmer, J. Heydenneich, K. H. Krebs, H. G. Schneider: Szilárdtestek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással
Balázsné Bihari E., Kálmán E., Nagy P.: Pásztázó tűszondás mikroszkópia, Válogatott fejezetek a műszaki felülettudományból, Műegyetemi Kiadó, Budapest 4. fejezet, 80-137 (1998)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Deák Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: