BMETE15AF36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantummechanika 2
A tárgy angol címe: 
Quantum Mechanics 2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF27
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantum1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Fizikus specializáció kötelezően válaszható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a magasabb szintű kvantummechanika ismeretek elsajátítása és az ehhez kapcsolódó feladatok megoldása.

Tematika:
Hullámfüggvény Wentzel-Kramers-Brillouin közelítésben. Kváziklasszikus kvantálás. Időfejlődés és kvantummechanikai leírási módok: Schrödinger-, Heisenberg- és Dirac-kép. Sűrűségoperátor. Neumann-egyenlet.
Szimmetriák és infinitezimális transzformációk. Időeltolás, időtükrözés. A szóráselmélet. Hullámcsomagok. Hatáskeresztmetszet.
Green-függvények, Lippmann-Schwinger egyenlet. Born sorozat. Parciális hullámok módszere. Mozgás elektromágneses térben. Aharonov-Bohm effektus, Landau nívók.
Relativisztikus kvantummechanika. Klein-Gordon egyenlet.
Dirac egyenlet. Kontinuitási egyenlet, Lorentz invariancia, teljes impulzusmomentum, pozitron. Dirac egyenlet megoldása centrális erőtérben, hidrogénatom.
Nem-relativisztikus határeset, spin-pálya kölcsönhatás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóKvantummechanika gyakorlat 2 tárgy legalább elégséges teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsgaidőszak elején, szorgalmi időszak végén
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Apagyi Barnabás: Kvantummechanika, Műegy. jegyzet, 2005. — Dr. Szunyogh László, Kvantummechanika, elektr. jegyzet
Marx György: Kvantummehanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Nagy Károly: Kvantummechanika, Tankönyvkiadó Budapest, 1978.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: