BMETE47D129

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Agysérülés és kogníció 2
A tárgy angol címe: 
Brain Injury and Cognition 2
A tárgy rövid címe: 
AgysérülésÉsKogníció2
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.03.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia, Neuropszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy az Agysérülés és kogníció kurzus folytatása. Célja, hogy a már megszerezett tudásra alapozva  több szempontból megvilágítsa  az agysérülés és a magasabb rendű kognitív funkciók közti lehetséges összefüggéseket. A tárgy továbbra is  kifejezett figyelmet szentel a traumatikus agysérülés és a temporális epilepszia által okozott kognitív, érzelmi deficiteknek, előtérbe helyezve a prospektív emlékezet és a szociális kogníció témakörét. Az adott témákat releváns esetelemzések egészítik ki, mely megvitatásába, elemzésébe a hallgatók aktív bevonása a cél. Az esetmegbeszélések során bemutatásra kerülnek új terápiás, rehabilitációs eljárások is és a cél e téren is az önálló elképzelések, ötletek bátorítása, megvitatása.

The course is a continuation of the Brian Injury and Cognition class. Its aim is to shed light on the possible connections between brain injury and higher-order cognitive functions from several perspectives, based on the knowledge already acquired. The subject continues to pay close attention to cognitive, emotional deficits caused by traumatic brain injury and temporal lobe epilepsy, with a focus on prospective memory and social cognition. The given topics are supplemented and illustrated by relevant case studies and we aim the active involvement of the students in the analysis. During the case discussions, new therapeutic and rehabilitation procedures are also presented, and the goal is to encourage independent ideas in this field as well.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, egyik témához kapcsolódóan egy kutatási terv elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Shum, D., Levin, H., & Chan, R. C. (2011). Prospective memory in patients with closed head injury: A review.
Neuropsychologia, 49(8), 2156-2165. Monti, G., & Meletti, S. (2015). Emotion recognition in temporal lobe epilepsy: a systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 55, 280-293.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna