BMETE47MC21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés
A tárgy angol címe: 
Thesis work
0
20
0
f
Kredit: 
20
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
DiplomamunkaElők
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kognitív Tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató választott témavezetővel együttműködve felkészül a témának megfelelő szakirodalomból, megtervezi és megírja a diplom amunkáját.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Diplomamunka elkészítése
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatos konzultáció a témavezetővel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Témának megfelelő tudományos szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
280
Félévközi felkészülés órákra: 
280
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
40
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
600
Ellenőrző adat: 
600
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: