BMETE47MC27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Cognitve Psychology Laboratory
0
0
8
v
Kredit: 
9
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevKísPszich
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kemény Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A gyakorlat célja készségszintű bevezetést nyújtani a jelenleg használatos humán kísérleti pszichológiai paradigmákkal, módszerekkel és a hozzájuk kapcsolódó szoftverekkel kapcsolatban. Három nagyobb témakör köré szerveződik: Pszicholingvisztika, emlékezet és alv áskutatás. A
hallgatók programozást is tanulnak (E-prime), amelynek segítségével kísérleteket alkotnak és futtatnak. Emellett bevezetést kapnak olyan idegtudományi technikákkal kapcsolatban, mint az EEG és a szemmozgás-regisztráció.

Pszicholingvisztika: a hallgatók egy klasszikus pszicholingvisztikai paradigmára alapozva végeznek kísérletet, melynek eredményeit dolgozat formájában prezentálják.
Emlékezet: a hallgatók kísérletet végeznek el egy viselkedéses emlékezeti paradigma felhasználásával és/vagy szemmozgás -regisztráló műszer segítségével.
Alváskutatás: A hallgatók elsajátítják a terület alapfogalmait, kifejezett hangsúlyt fektetve az alvásk utatás és a kognitív idegtudomány határterületein zajló vizsgálatokra és azok módszertanára. A főbb kutatási paradigmák (pl. alvásmegvonás hatásai, biológiai r itmusok, alvászavarok neurobiológiai háttere, alvás és emlékezeti konszolidáció, alvás alatti információfeldolgozás) mellett a hallgatók megismerkedhetnek az alvási EEG regisztrálásának és értékelésének módszertani alapjaival.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Alváskutatási kísérleti terv; programozás és emlékezet:házi feladatok és félév végi zárthelyi.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
pszicholingvisztika gyakorlati dolgozat és prezentáció
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Stickgold R & Walker M (eds.): The neuroscience of sleep, 2009, Elsevier.
Harley, T. (2001): The psychology of language. Psychology Press.
Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory. Taylor & Francis Ltd. (fordította: Racsmány M. 2010 )
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
112
Félévközi felkészülés órákra: 
60
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
48
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
270
Ellenőrző adat: 
270
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kemény Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Szőllősi Ágnes
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Simor Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: