BMETE47MC42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az agykutatás története
A tárgy angol címe: 
History of Neuroscience
A tárgy rövid címe: 
AzAgykutTört
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Polner Bertalan
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.10.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.03.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az agykutatás története kurzus célja az, hogy az agyműködéssel kapcsolatos meghatározó elképzelések és felfedezések áttekintése révén biztos alapot adjon a hallgatóknak más, specializáltabb tantárgyakhoz. A kurzus első néhány előadásában a viselkedéssel és a szervezet működésével kapcsolatos klasszikus elgondolások és a pszichológia szempontjából fontos filozófiai fejlemények bemutatására is sor kerül, különös figyelmet kap azonban az agy anatómiájának kellő részletességű bemutatása. A további előadásokon megbeszéljük az idegrendszeri elektromosság felfedezésének lépéseit, az agysérülések tanulmányozásával kapcsolatos első eredményeket, az idegrendszer mikrostruktúrájának felderítését és például az érzelmek, mentális zavarok vagy az alvás klasszikus elméleteit, melyek hozzájárulhatnak az aktuális nézetek mélyebb megértéséhez. A félév derekán már a XX. század eredményeinek tárgyalásába kezdünk. Az idegsebészet első lépéseit, a neurofiziológia máig meghatározó módszereit és a neurológia klasszikus elméleteit tekintjük át, majd az információelmélet és a molekuláris biológia áttöréseinek az agykutatásra gyakorolt hatásával foglalkozunk. Az utolsó előadásokon már a legmodernebb módszerekről (pl.: fMRI, optogenetika) és néhány friss kutatási irányról beszélünk. Noha az előadásokon bőven elhangzanak háttérinformációk a könnyebb megértést elősegítendő, a számonkéréseken csak a máig aktuális eredmények és elképzelések jelennek meg. A házi feladat egy szabadon választott klasszikus publikációból írt rövid beadandó dolgozat lesz.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zh megírása és 1 hf 1000-2000 szavas esszé szabadon választott klasszikus publikáció bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Stanley Finger: Origins of Neuroscience
Andrew P. Wickens: A History of the Brain
B. R. Hergenhahn, Tracy B. Henley: An Introduction to the History of Psychology
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Reichardt Richárd
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna